Tutkimustyö

Puhepoint on aktiivinen myös tieteellisen tutkimustyön saralla. Puheterapeutti Sirpa Pirilän väitöstutkimuksessa tutkitaan ja kehitetään ääniterapiaan, äänen hyvinvointiin ja toiminnallisen melun vähentämiseen liittyviä seikkoja. Tutkimusryhmän jäsenet tulevat Oulun ja Tampereen yliopistoista, Oulun yliopistollisen sairaalan foniatrian yksiköstä sekä ruotsalaisesta SonVox-yrityksestä.

Logopedista tutkimusta tehdään tällä hetkellä laajasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tiiviit kontaktit alan tutkijoihin ja kollegoihin mahdollistavat uusimman logopedisen tiedon soveltamisen käytännön puheterapiatyöhön sekä ääniterapiassa että puheterapian muilla osa-alueilla.

Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Tieteen tekeminen voi olla hauskaakin! Tutkimustuloksia analysoimassa tutkimusryhmän puheterapeutit Sirpa Pirilä (oik.) ja Paula Saarentaus (os. Pirilä).