Puheterapiapalvelut

Muut artikulaatiovirheet

Joskus lapsella voi olla vaikeuksia tuottaa oikealla tavalla esim. K-, L-, J- tai V-äänteitä ja joskus saattavat myös vokaalit Ä, Ö ja Y tuottaa vaikeutta.

Puheterapiassa edetään pienin askelin lapsen vahvuudet ja vaikeudet huomioiden.

Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Yhdessä tekeminen ja mukavat ikätasolle sopivat pelit ja tehtävät motivoivat lasta.