Puheterapiapalvelut

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellisessä erityisvaikeudessa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity ikäodotusten mukaisesti. Diagnostiikka, kuntoutuksen ja muiden tukitoimien suunnittelu edellyttävät moniammatillista yhteistyötä (kielellisiin ongelmiin perehtynyt lääkäri, psykologi tai neuropsykologi, puheterapeutti sekä tarvittaessa toimintaterapeutti). Puheterapia suunnitellaan yksilöllisesti osana kuntoutussuunnitelmaa ja sen avulla pyritään tukemaan lapsen toimintakykyä ja kommunikaatiota arjessa.

Lähteet ja lisätietoa:
www.kaypahoito.fi
www.aivoliitto.fi

Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Kielellisten ohjeiden ymmärtämistä ja muistamista voi harjoitella vaikkapa onkileikissä.