Puheterapiapalvelut

Asperger ja autismi

Aspergerin oireyhtymä ja autismi ovat keskushermoston kehityshäiriöitä ja ne luokitellaan kuuluviksi autismin kirjon oireyhtymiin. Tunnusomaisia ulospäin näkyviä erityispiirteitä ovat mm. poikkeavat vuorovaikutustaidot ja kommunikaatio sekä epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin. Myös kielen kehitykseen liittyviä pulmia voi ilmetä.

Lähde ja lisätietoa:
www.autismiliitto.fi

Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen on puheterapian tärkeimpiä asioita.
Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Tässä kerrotaan vuorotellen kuvan tapahtumista. Sen lisäksi, että on tärkeää harjoitella kertomisen taitoja, on tärkeää harjoitella myös oman vuoron odottamista ja toisen kuuntelemista. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan myös lapsen ikä- ja kehitystasolle sopivissa leikeissä ja peleissä terapeutin kanssa kahdestaan tai ryhmässä.