Puheterapiapalvelut

Änkytys

Änkytys on puheen motorisen koordinaation häiriö. Se ilmenee puheessa tahattomina toistoina, venytyksinä tai puheen lukkiutumisina. Puheterapiassa tutustutaan änkytykseen ja harjoitellaan mm. puheen sujuvuutta lisääviä keinoja.

Pienten lasten puheterapiassa painottuvat epäsuorat keinot, jolloin vanhempia ja lähiympäristöä ohjaamalla voidaan helpottaa lapsen puhumista. Kouluikäisen puheterapiaan kuuluu puheen hallinnan harjoittelua ja lisäksi myös kommunikaatioasenteiden käsittelyä.

Lähde ja lisätietoa:
www.ankytys.fi

Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Kouluikäisen ja joskus pienenkin lapsen änkytys voi vaatia myös suoraa terapiaa, jolloin harjoitellaan mm. rauhallista puhetapaa ja tutustutaan puhelihasten ja hengityslihasten toimintaan. Perheen osallistuminen puheterapiaan on tärkeää.