Puheterapia-palvelut

Puheterapian tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä ja näin parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

PALVELUVALIKOIMA

Puheterapeutin tutkimus

 • kuntoutustarpeen arviointi ja seuranta
 • kommunikaatioympäristön arvio

Puheterapia

 • yksilöllinen, ryhmä
 • vastaanotolla, kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, laitoksessa
 • moniammatillinen yhteistyö, lähi-ihmiset

Ääniterapia

 • äänenkäytön ja äänenlaadun arviointi
 • hyvän äänentuottotavan harjoittelu
 • hyvien äänenkäyttötapojen yleistäminen käytännön puhetilanteisiin
 • asiantuntijapalvelut
 • hyvän äänenkäytön kurssit ja luennot

Erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohteet

 • äänihäiriöt
 • R-ja S-virheet
 • muut artikulaatiovirheet
 • kielellinen erityisvaikeus
 • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Asperger ja autismi
 • änkytys
 • afasia

Palveluiden ostajat ja tilaajat

 • Kela
 • sairaanhoitopiirit
 • kunnat
 • kaupungit
 • työterveyshuolto
 • vakuutusyhtiöt
 • itse maksavat asiakkaat
 • yritykset