Kuntoutuksen tavoitteet (GAS)

GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmä on asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuväline. Sen avulla voidaan määrittää kuntoutujan tavoitteet ja tarkastella tavoitteiden toteutumista.

Kuntoutujalle tärkeiden tavoitteiden tunnistamiseksi voidaan käyttää strukturoituja haastatteluja, joiden avulla on mahdollista selvittää kuntoutuksen kannalta merkityksellisiä asioita. Tavoitteen tulee liittyä suunniteltuun kuntoutusmuotoon ja sen tulee olla saavutettavissa kuntoutustoimenpiteiden avulla.

Lähde ja lisätietoa:
www.kela.fi/gas-menetelma

Puhepoint - Puheterapiapalvelut