Lääkinnällinen kuntoutus

Puheterapeuteillamme on pitkä kokemus lääkinnällisen kuntoutuksen tuottamisesta sairaanhoitopiireille ja kunnille.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ylläpitämään tai parantamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Sen tavoitteena on tukea kuntoutujaa elämäntilanteen hallinnassa ja hänen itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällistä kuntoutusta järjestävät mm. julkinen terveydenhuolto, kuten terveyskeskukset ja sairaalat sekä Kela.

Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä olemme kuntouttaneet mm.

  • pieniä lapsia, joilla on ollut puheen- ja kielen kehityksen vaikeuksia
  • kouluikäisiä ja nuoria, joilla on ollut vaikea-asteinen luki-häiriö
  • lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on diagnosoitu änkytys ja äänihäiriö
  • ikääntyneitä, joilla on ollut afasia ja nielemisvaikeuksia
Puhepoint - Puheterapiapalvelut