Koulutukset ja tutkinnot

Puheterapeutti Sirpa Pirilän koulutukset ja tutkinnot

1984 Sairaanhoitajan tutkinto, Oulun sairaanhoito-oppilaitos

1993 Puheterapeutin tutkinto FM, Oulun yo

1998 NLP – Practitioner (Neuro-Linguistic Programming)

2004 Työterveyshuollon ääniasiantuntijapuheterapeutti, Työterveyslaitos

2007 alkaen työn ohessa Logopedian tohtoriopintoja, Tampereen yo (aiemmin Oulun yo)

2016 Yrittäjän ammattitutkinto: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, Naisyrittäjyyskeskus

Puhepoint - Puheterapiapalvelut

2022

 • Assessment and Treatment of Dysphagia in Older Adults
 • Assessing Acquired Apraxia of Speech: Practical Solutions to Common Challenges
 • AAC Considerations for Individuals With ALS
 • Assessing the Iceberg of Stuttering: Strategies to Support Acceptance and Openness
 • Enhancing Service Delivery Across the Continuum
 • Adolescents and Adults With ASD: Communication Challenges and Intervention Strategies
 • Instructional Strategies for Students With ASD
 • Innovations in AAC Assessment, System Design, and Communication Partner Training
 • Leveraging the Power of Synchronous and Asynchronous Tele-AAC Services
 • A Roadmap to Integrating AAC Into the Classroom
 • CCC-2 Lasten kommunikointitaitojen kysely kuntoutuksen suunnittelun tukena
 • Moniammatillisesti toteutettavat interaktiiviset verkkotyöpajat äänen hyväksi
 • Enhancing AAC for Adults
 • Current Issues in Augmentative & Alternative Communication Service Provision
 • Improving AAC for Children

2021

 • Ääniterapiamenetelmien kehittäminen: Ääniterapia-asiakkaan motivointi terapiaan ja itsenäiseen harjoitteluun Terapiassa harjoiteltujen taitojen onnistunut siirtyminen arjen kommunikaatiotilanteisiin.
 • Using Pretend Play to Improve Communication in Young Children With Autism
 • Hyvät puheterapiakäytännöt Osa I: Änkytyksen kohtaaminen puheterapiassa
 • Selective Mutism – Evidence-Based Practices
 • Syventävä logopedinen näkökulma äänihäiriöihin ja niiden kuntouttamiseen
 • Kommunikointia kaikille – AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä
 • Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja-koulutus

2020

 • AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
 • Ääniterapian vaikuttavuus: 1. Ääniterapiatulosten arviointi. 2. Suunnitelma miten voidaan kehittää ja arvioida terapiassa omaksuttujen taitojen siirtymistä asiakkaan arjen kommunikaatiotilanteisiin.
 • GAS logopedisessä viitekehyksessä.
 • Kommunikaation kolmiot ja kulmakivet
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syvennä osaamistasi etäterapiassa
 • Etäpuheterapiaa
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

2019

 • LEGO-based Therapy Traning
 • Aistikoulutus: Syömisen haasteet
 • VoxLog ja Praat puhe-ja ääniterapiassa
 • AAC – Onnistumisen iloa-seminaari
 • Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeen loppuseminaari
 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

2018

 • Tietojen turvallinen käsittely
 • Neuropsykiatria nyt: Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio
 • ICF-luokitus käytännön työn tukena
 • Kommunikointikansion käytön harjoittelu
 • Änkytys: Syventävä workshop-päivä puheterapeuteille

2017

 • Lapsen änkytys – miten arvioida kuntoutustarve ja miten kuntouttaa?
 • Puheterapeuttien uudet arviointimenetelmät ja ajankohtaisia tutkimustuloksia kliinisen työn tueksi
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

2016

 • Puheterapeuttinen tutkimus ja lausunnon laatiminen
 • 5th symposium of the Finnish Society of Voice Ergonomics & Tiedepäivä
 • Logopedisesta tutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin

2015

 • VoiceWell – menetelmään perustuvien manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen, suun- ja purennanalueen logopedista kuntoutusta
 • Pienten lasten syömisen haasteet sekä aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet ja kuntoutus
 • Äänipäivät: taustaa, tutkimista ja terapiaa
 • Praat puhe- ja äänianalyysisovelluksen käyttö puheterapiassa

2014

 • Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä
 • Neurologisen kuntoutuksen nykypäivää – seminaari
 • OPT 1 & Apraxia
 • Suomen Ääniergonomiaseuran kolmas symposium
 • Äänihuulten peilitutkimuksen ja nasofiberoskopian harjoittelua
 • Laatuvaatimukset tänään ja laadun jatkuva parantaminen
 • Ipad terapiakäytössä

2013

 • Pienten syömisongelmaisten lasten hoito
 • Langmore Foundation FEES-course (nielemistoiminnon tähystystutkimus)
 • Struktuuri ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjänä
 • Ero ikätasoon kasvanut – kehitysvammaisuuden huomioiminen kuntoutuksessa ja opetuksessa
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Kehity puhujana – uutta virtaa esiintymistilanteisiin
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

2012

 • Eleet kommunikoinnin osana
 • PRT (Pivotal Response Training)
 • Tunne-koulutus: Sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki autisminkirjon henkilöiden arjessa
 • Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa
 • GAS – koulutus

2011

 • Ajattelun apukäsi: Psykologisen ensiavun menetelmän opettaminen lapsille ja nuorille
 • Aistitiedon käsittely oppimisen ja käyttäytymisen perustana autisminkirjon, ADHD:n ja muiden neuropsykiatrisissa häiriöiden asiakkaiden kuntoutuksessa
 • PECS (Picture Exchange Communication System
 • CVT (Complete Vocal Technique)
 • LSVT (Lee Silverman Voice Treatment)
 • Puhetta puheesta: Puheen motoriset perusvalmiudet

2010

 • CVT (Complete Vocal Technique) Laulajan apuna
 • Kun lingvistiset taidot eivät riitä – Pragmaattinen kielen kehitys ja sen ongelmat

2009

 • Kuvat kehiin lapsen arjessa
 • Hankintalaki ja tarjousten tekeminen palveluntuottajille
 • Lasten änkytyskoulutus
 • The 1st Nordic Conference of Voice Ergonomics and Treatment
 • Lievän afasian tutkiminen ja kuntouttaminen
 • Posteriesityksen teko
 • Häh? Kuulohahmotus – miten tutkin ja kuntoutan

2007

 • Lasten etenevät neurologiset sairaudet ja puheterapeuttisen kuntoutuksen eettiset kysymykset
 • Verbaali dyspraksia fonologian ja kuntoutuksen työpajoissa
 • Varhaisen kielen ja kommunikaation arviointi ja tukeminen

2006

 • Toimivat kommunikointikansiot kaikille
 • AURA-työkirja: Vuorovaikutuksen ja viestinnän tarkasteluun ja kehittämiseen yhteisöissä, joissa on autistisia tai muulla tavoin vuorovaikutuksessaan poikkeavasti toimivia yksilöitä
 • Puheen ja nielemisen kuntoutus etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa

2005

 • Kouluikäisten kuntoutus: lukemisvalmiudet, kielen kehitys, nimeämisvaikeudet, toiminnanohjaus ja itsesäätely, opiskelustrategiat, matematiikan taidot
 • Opintopäivä Sibelius-Akatemiassa ääniterapeutti, laulupedagogi Ritva Eerolan työtä seuraamassa
 • Ääniterapiakoulutus
 • Resonaattoriputki-koulutus
 • PECS (Picture Exchange Communication System): Vaiheet 1-3 ja 4-6

2004

 • Symbol for Windows- symboliohjelma
 • Power Point kuntoutuksessa
 • Aleksander-tekniikan perus- ja jatkokurssit

2003

 • Monin keinoin sujuvaksi: Änkytysterapian teoriaa ja käytännön harjoituksia
 • Kun lapsi ei keskity
 • Autismi ja Asperger pähkinänkuoressa
 • LENE: Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä
 • Henkilökemiat kuntoon – seitsemän avainta loistavaan yhteistyöhön
 • Solmut auki – ongelmasta oppimiseen: Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksia lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa
 • Korvat höröllä! Kuulohavainnosta kielen sisältöihin
 • Äänenmuodostuksen äänifysiologiset perusteet ja harjoitukset
 • Portfolio, oppimisen matkakertomus, Osa II

2002

 • Portfolio, oppimisen matkakertomus, Osa I
 • Verotus ja kirjanpito
 • Luki-vaikeuden tunnistaminen ja kuntoutus
 • Nimeämisen teemapäivä

2001

 • Dyspraksia
 • Autismi/Asperger-konferenssi

2000

 • Puheterapiapalveluiden tuotteistus

1998

 • TEACH-menetelmän syventävä koulutus autististen lasten kokonaiskuntoutuksessa

1997

 • Valtakunnalliset Autismipäivät