Sirpa Pirilä
Paula Saarentaus

Kelan palveluntuottaja

Puheterapeuteillamme on pitkä kokemus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana.

Kuntoutuksesta, matkakorvauksista, vammaisetuuksista, etuuskohtaisista palvelunumeroista ja Kelan toimistojen osoitteista saat lisätietoja Kelan sivustolta alla olevien linkkien kautta

Vaikeavammaisten lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan vaikeavammaista kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen ja täysipainoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Kela järjestää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille ja joissakin tapauksissa myös työelämän ulkopuolella oleville yli 65-vuotiaille. Työikäisille Kela järjestää kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.
Puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja palveluiden tuottamisessa noudatetaan Kelan palvelukuvausta.

Lähteet ja lisätietoa:
www.kela.fi
Kelan palvelukuvaus

Puhepoint - Puheterapiapalvelut

Yhteistyöneuvottelut ovat tärkeä osa puheterapeutin työtä.

Kelan palveluntuottajana yhteistyötä tehdään kuntoutujan suostumuksella seuraavien tahojen kanssa:

  • kuntoutujan omaiset/läheiset
  • hoidosta vastaava yksikkö
  • kuntoutusta toteuttavat muut palveluntuottajat
  • kuntoutujan lähiverkosto (kuntoutujan kanssa arjessa toimivat henkilöt, esim. koulun, päiväkodin ja palvelutalon henkilökunta sekä avustajat)