Sirpa Pirilä
Paula Saarentaus

Kelan palvelukuvaus

Terapioiden toteuttamisessa noudatetaan Kelan palvelukuvausta.

Palvelukuvauksessa määritellään vaikeavammaisten lääkinnällisten avoterapiapalvelujen laatuvaatimukset. Palvelukuvauksen tavoitteena on turvata Kelan kuntoutujille hyvälaatuiset avoterapiapalvelut oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutujan hoitavan tahon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan.

Laadukkaan kuntoutusprosessin lähtökohtana on, että kuntoutujan tilanne otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon, kuntoutustavoitteet asetetaan asiakaslähtöisesti ja tehdään yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston kanssa.

Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Puhepoint - Puheterapiapalvelut
Puhepoint - Puheterapiapalvelut