Kelan kuntoutus

Puhepoint on Kelan (Kansaneläkelaitos) palveluntuottaja ja puheterapeuttimme toteuttavat Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. 

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisesti suunniteltua terapiaa, jonka tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. 

Voit hakea puheterapiaa Kelan kustantamana, mikäli sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää terapiaa 1-3 vuodeksi kerrallaan. Hakemista varten tarvitset kuntoutussuunnitelman. Sinulla on oikeus valita itse kuntoutuksen toteuttava palveluntuottaja.

Kuntoutuksesta ja sen hakemisesta, matkakorvauksista, vammaisetuuksista, etuuskohtaisista palvelunumeroista ja Kelan toimistojen osoitteista saat lisätietoja Kelan sivustolta.

Puhepoint - Puheterapiapalvelut

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa puheterapeutin työtä.

Kelan palveluntuottajana yhteistyötä tehdään kuntoutujan suostumuksella seuraavien tahojen kanssa:

  • kuntoutujan omaiset ja läheiset
  • hoidosta vastaava yksikkö
  • muut terapeutit
  • lähiverkosto (esim. koulun, päiväkodin tai palvelutalon henkilökunta)