Sirpa Pirilä
Paula Saarentaus

Kelan kuntoutus

Puhepointin terapeutit toteuttavat Kelan (Kansaneläkelaitos) järjestämää vaativaa lääkinnällistä puheterapiakuntoutusta. Puhepoint on Kelan hyväksytty palveluntuottaja.

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisesti suunniteltua terapiaa, jonka tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. 

Voit hakea puheterapiaa Kelan kustantamana, mikäli sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää terapiaa 1-3 vuodeksi kerrallaan. Hakemista varten tarvitset kuntoutussuunnitelman. Sinulla on oikeus valita itse kuntoutuksen toteuttava palveluntuottaja.

Kuntoutuksesta ja sen hakemisesta, matkakorvauksista, vammaisetuuksista, etuuskohtaisista palvelunumeroista ja Kelan toimistojen osoitteista saat lisätietoja Kelan sivustolta alla olevien linkkien kautta. 

Vaikeavammaisten lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan vaikeavammaista kuntoutujaa mahdollisimman itsenäiseen ja täysipainoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Kela järjestää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta alle 16-vuotiaille lapsille ja joissakin tapauksissa myös työelämän ulkopuolella oleville yli 65-vuotiaille. Työikäisille Kela järjestää kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.
Puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja palveluiden tuottamisessa noudatetaan Kelan palvelukuvausta.

Lähteet ja lisätietoa:
www.kela.fi
Kelan palvelukuvaus

Puhepoint - Puheterapiapalvelut

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa puheterapeutin työtä.

Kelan palveluntuottajana yhteistyötä tehdään kuntoutujan suostumuksella seuraavien tahojen kanssa:

  • kuntoutujan omaiset ja läheiset
  • hoidosta vastaava yksikkö
  • muut terapeutit
  • lähiverkosto (esim. koulun, päiväkodin tai palvelutalon henkilökunta)