Paula Saarentaus

Puheterapeutti, FM
 • puheterapia
 • puheterapeuttiset tutkimukset ja arviointi
 • ohjaukset ja konsultaatio
 • speech therapy and guidance also in english

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2013 ja olen työskennellyt sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisen sektorin puheterapeuttina. Asiakkaani ovat mm. KELA:n kuntoutujia, hyvinvointialueiden asiakkaita ja yksityisiä henkilöitä. Puheterapian lisäksi teen puheterapeuttisia tutkimuksia.

Lasten puheterapeuttisessa kuntoutuksessa erityisosaamistani on sanavaraston ja käsitteistön laajentaminen, vuorovaikutuksen ja leikkitaitojen vahvistaminen, lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksen harjaannuttaminen, suun ja puhemotoriikan vahvistaminen sekä äänneharjoittelu. Lisäksi minulla on kokemusta neuropsykologisesta ryhmäkuntoutuksesta lasten ja nuorten kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen on tärkeässä osassa toteuttamaani puheterapiakuntoutusta.

Aikuisten puheterapiassa olen perehtynyt erityisesti toiminnallisten äänihäiriöiden kuntouttamiseen ja vastaanotollani käy mm. luokanopettajia, jotka käyttävät ääntään runsaasti työssään. Myös afasian ja nielemisen kuntoutus ovat alaani.

Parasta työssäni lapsiasiakkaiden kanssa on huomata, kun lapsen ja hänen läheistensä kanssa tehty kuntoutus ja yhteistyö alkavat näkyä lapsen elämässä ja hän pystyy paremmin osallistumaan omaan arkeensa, kuten leikkimään kavereidensa kanssa, tulemaan paremmin ymmärretyksi ja kommunikoimaan itselleen tärkeistä asioista. Aikuisten puheterapiassa on hienoa, kun puheterapiassa harjoitellut keinot saadaan osaksi henkilön arkea, jolloin esimerkiksi opettajan ääni kestää koko työpäivän.

Puhepoint - Paula Saarentaus

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

 • ÄÄNIHÄIRIÖT
 • ÄNKYTYS
 • ARTIKULAATION PULMAT
 • AUTISMIN KIRJO
 • KEHITYSVAMMAT
 • Kielelliset pulmat
 • LUKIVAIKEUDET
 • PUHEEN PULMAT
 • TARKKAAVUUDEN JA KESKITTYMISEN PULMAT
 • VUOROVAIKUTUKSEN PULMAT

Tutkinnot

2013 Filosofian maisteri (logopedia), Oulun yliopisto

2016 Yrittäjän ammattitutkinto: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, Naisyrittäjyyskeskus

Ammatillinen täydennyskoulutus

2023

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Osa II
Kouluttajana FT Puheterapeutti, Sirpa Tarvainen

Puheen ymmärtämisen kuntoutus käytännön puheterapiassa
Kouluttajana FM Puheterapeutti, työterveyshuollon asiantuntija Sirpa Pirilä


2022

Improving AAC for Children
Kouluttajana American Speech-Language-Hearing Association

Enhancing AAC for Adults
Kouluttajana American Speech-Language-Hearing Association

Current Issues in Augmentative & Alternative Communication Service Provision
Kouluttajana American Speech-Language-Hearing Association


2021

A Parent-Mediated, Play-Based Treatment Program for Autism Spectrum Disorder
Kouluttajana: Sheryl Rosin, PhD, CCC-SLP


2018

Puheen ymmärtämisen kuntoutus -työpaja
Kouluttajana Puheterapeutti Sirpa Tarvainen, Taking Turns Oy


2018

Lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen kouluympäristössä ja
kuntoutuksessa
Kouluttajana Neuropsykologian erikoispsykologi, tarkkaavuuden ja käyttäytymisongelmien dosentti (JY)Vesa Närhi


2017

Neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen menetelmät TOTAKU ja SOTOKU

Neuropsykiatria NYT – Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen
– Itse kouluttajana aiheessa ”Moniammatillisen työryhmän kokemuksia ryhmäkuntoutuksesta”


2016

Oral Placement Therapy – koulutuskokonaisuus:
   Oral Placement Therapy: Assessment & Program Plan Development
A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy
A Sensory-Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
Kouluttajana Talktools Oy

Ääniterapia-asiakkaan tutkiminen ja kuntoutus (arviointi- ja terapiamenetelmät)
Kouluttajana FM Puheterapeutti, työterveyshuollon asiantuntija Sirpa Pirilä

Voice Clinic Observation
University of Melbourne, Australia


2015

ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training)
Järjestäjät: AVANTI! –Vauhtia autismikuntoutukseen -hanke ja
Kouluttajat: Psykologi Pirita Hämäläinen, Puheterapeutti Nina Von Schantz ja Dosentti Tero
Timonen (Jyväskylän yliopisto)


2015

Kommunikaation Kolmio ja kulmakivet – työkalu kommunikointitaitojen arviointiin ja terapian lähitavoitteiden määrittämiseen
Kouluttajat: Puheterapeutti, FM Emilia Nivarpää-Hukki; Puheterapeutti, FM Hannele Tanskanen ja Puheterapeutti, FM Sanna Tarpila

VoiceWell
Manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen, suun- ja purennanalueen logopedista
kuntoutusta
Kouluttajat: FT, koulutettu hieroja, VoiceWell kehittäjä, kouluttaja
Kirsti Leppänen ja FL, KM, YTM, Logopedian lehtori Tarja Kukkonen


2013

Lasten ja aikuisten puheen apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
Järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kouluttaja: Edythe Strand


2013

Langmore FEES Course – Nielemisvaikeudet aikuispotilailla
Järjestäjä: Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry
Kouluttaja: PhD, Suzanne Langmore
2 pv, Tampere

 


2013

Pienten syömisongelmaisten lasten kuntoutus ja hoito
Järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kouluttaja: PhD, Suzanne Thoyre