Paula Saarentaus

Puheterapeutti, FM
 • puheterapia
 • puheterapeuttiset tutkimukset ja arviointi
 • ohjaukset ja konsultaatio

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2013 ja olen työskennellyt sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisen sektorin puheterapeuttina. Asiakkaani ovat mm. KELA:n kuntoutujia, hyvinvointialueiden asiakkaita ja yksityisiä henkilöitä. Puheterapian lisäksi teen puheterapeuttisia tutkimuksia.

Lasten puheterapeuttisessa kuntoutuksessa erityisosaamistani on sanavaraston ja käsitteistön laajentaminen, äänneharjoittelu, vuorovaikutuksen ja leikkitaitojen tukeminen, lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksen harjaannuttaminen ja suun ja puhemotoriikan vahvistaminen.

Aikuisten puheterapiassa olen perehtynyt erityisesti toiminnallisten äänihäiriöiden kuntouttamiseen ja vastaanotollani käy mm. luokanopettajia, jotka käyttävät ääntään runsaasti työssään. Myös afasian ja nielemisen kuntoutus ovat alaani.

Parasta työssäni lapsiasiakkaiden kanssa on huomata, kun lapsen ja hänen läheistensä kanssa tehty kuntoutus ja yhteistyö alkavat näkyä lapsen elämässä ja hän pystyy paremmin osallistumaan omaan arkeensa, kuten leikkimään kavereidensa kanssa, tulemaan paremmin ymmärretyksi ja kommunikoimaan itselleen tärkeistä asioista. Aikuisten puheterapiassa on hienoa, kun puheterapiassa harjoitellut keinot saadaan osaksi henkilön arkea, jolloin esimerkiksi opettajan ääni kestää koko työpäivän.

Puhepoint - Paula Saarentaus

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

 • ÄÄNIHÄIRIÖT
 • ÄNKYTYS
 • ARTIKULAATION PULMAT
 • AUTISMIN KIRJO
 • KEHITYSVAMMAT
 • Kielelliset pulmat
 • LUKIVAIKEUDET
 • PUHEEN PULMAT
 • TARKKAAVUUDEN JA KESKITTYMISEN PULMAT
 • VUOROVAIKUTUKSEN PULMAT

Tutkinnot

2013 Filosofian maisteri (logopedia), Oulun yliopisto

2016 Yrittäjän ammattitutkinto: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, Naisyrittäjyyskeskus

Ammatillinen täydennyskoulutus

Lisää tietoa tulossa