Nelli Turunen

Puheterapeutti, FM
  • puheterapia
  • puheterapeuttiset tutkimukset ja arviointi
  • ohjaukset ja konsultaatio

Olen työskennellyt vuodesta 2013 lähtien puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja vuodesta 2016 lähtien olen toiminut ammatinharjoittajana yksityisellä sektorilla Kelan vaativan kuntoutuksen parissa. Tällä hetkellä työskentelen lasten ja nuorten kanssa ja olen kiinnostunut erityisesti eriasteisista puheen tuoton haasteista ja kielellisistä vaikeuksista.

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kannustava. Pyrin luomaan terapiahetkiin positiivisen ja turvallisen ilmapiirin uusien taitojen harjoitteluun, asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Puheterapiakuntoutuksessa käytän tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuvia menetelmiä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä yksilölliset tarpeet, toiveet ja voimavarat huomioiden.

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

  • ARTIKULAATION PULMAT
  • Kielelliset pulmat
  • LUKIVAIKEUDET
  • PUHEEN PULMAT

Tutkinnot

2014 Filosofian maisteri (logopedia), Oulun yliopisto

Ammatillinen täydennyskoulutus