Nelli Turunen

Puheterapeutti, FM
  • puheterapia
  • puheterapeuttiset tutkimukset ja arviointi
  • ohjaukset ja konsultaatio

Olen työskennellyt vuodesta 2013 lähtien puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja vuodesta 2016 lähtien olen toiminut ammatinharjoittajana yksityisellä sektorilla Kelan vaativan kuntoutuksen parissa. Tällä hetkellä työskentelen lasten ja nuorten kanssa ja olen kiinnostunut erityisesti eriasteisista puheen tuoton haasteista ja kielellisistä vaikeuksista.

Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kannustava. Pyrin luomaan terapiahetkiin positiivisen ja turvallisen ilmapiirin uusien taitojen harjoitteluun, asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Puheterapiakuntoutuksessa käytän tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen perustuvia menetelmiä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä yksilölliset tarpeet, toiveet ja voimavarat huomioiden.

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

  • ARTIKULAATION PULMAT
  • Kielelliset pulmat
  • LUKIVAIKEUDET
  • PUHEEN PULMAT

Tutkinnot

2014 Filosofian maisteri (logopedia), Oulun yliopisto

Ammatillinen täydennyskoulutus

2023

Puheen ymmärtämisen kuntoutus käytännön puheterapiassa
Kouluttajana Sirpa Pirilä/Ab Puhepoint Oy, Helsinki

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II
Kouluttajana Sirpa Tarvainen

Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lasten puheen
kuntoutuksessa
Kouluttajana Annukka Kuutsa ja Tuula Savinainen-Makkonen


2022

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Kouluttajana Nivarpää-Hukki, Tanskanen, Tarpila


2021

Jaw stability & speech clarity
Kouluttajana Talktools Oy

A sensory motor approach to apraxia of speech
Kouluttajana Talktools Oy


2020

Lukikoulutus puheterapeuteille
Kouluttajana Paula Salmi (NMI-Instituutti)


2018

Tukiviittomat puheterapiassa
Kouluttajana ProNeuron Oy

Läheisen ohjaus terapiatyössä (webinaari)
Kouluttajana Kela

Neuropsykiatria nyt, teemapäivä, Lapsen ja nuoren kehityksen tukeminen eri
ikävaiheissa yksilö- ja perhenäkökulmista
Kouluttajana ProNeuron Oy

PECS, autistisen henkilön kommunikointi
Kouluttajana ProNeuron Oy

GAS-tavoitteet, ICF-viitekehys puheterapiassa
Kouluttajana ProNeuron Oy

Management of pediatric motor speech disorders
Kouluttajana Edythe Strand


2017

PRT (Pivotal Response Training)
Kouluttajana Johanna Ikonen


2015

Syömistaitojen tukeminen ja arviointi
Kouluttajana Helsingin kaupunki

Vauvan ja pienen lapsen syömishäiriö; vuorovaikutussuhteen näkökulma,
Kouluttajana Helsingin kaupunki

Perustietoa ja käytännön kokemuksia mutismista
Kouluttajana Helsingin kaupunki


2014

Motivoiva haastattelu
Kouluttajana Vantaan kaupunki