Anneli Yliherva

Puheterapeutti, FT.,Dosentti (logopedia)
  • puheterapeuttiset tutkimukset ja arviointi

Olen toiminut usean vuoden ajan autismin arviointia tekevässä moniammatillisessa työryhmässä Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja olen muun muassa käyttänyt autismikirjon piirteiden mittaamiseen tarkoitettuja ADI-R- ja ADOS-menetelmiä toimiessani em. yksiköiden moniammatillisissa työryhmissä. Olen myös toiminut tutkijana OYS:n Lastenpsykiatrian klinikan työryhmässä, joka osallistui EU-hankkeeseen ’Autismin varhainen tunnistaminen, diagnosointi ja kuntoutus’.

Arvioinnin ja tutkimuksen lisäksi olen jonkin verran tehnyt pienten autististen lasten kuntoutustyötä. Lisäksi olen työskennellyt myös muiden lasten kanssa, joilla on kommunikoinnin haasteita. Yliopistonlehtorin työssäni Oulun yliopistossa olen opettanut logopedian opiskelijoita yhteensä noin 25 vuotta ja lisäksi toiminut puheterapeutin työssä reilut kymmenen vuotta, pääosin Oulun yliopistollisen sairaalan lastenneurologisessa ja -psykiatrisessa yksikössä. Viimeksi olen toiminut yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston logopedian yksikössä.

Yhteystiedot

Erityisosaaminen

Tutkinnot

Ammatillinen täydennyskoulutus