Laadukasta puheterapiaa ja tutkimusta

Puhepoint on perheyritys, joka tarjoaa puheterapiaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Toimipiste sijaitsee Helsingin Pitäjänmäellä.

Puhepointin puheterapeuteilla on vankka ammattitaito ja kokemus puheterapiasta. Puhepoint on KELA:n palveluntuottaja.

Säännöllinen kouluttautuminen on ammattitaitomme perusta.

Säännöllisellä osallistumisella alamme jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä työnohjaukseen pidetään yllä ja kehitetään ammattitaitoa ja osaamista. Myös ensiaputaidot pidetään ajan tasalla ja päivitetään säännöllisesti.

Puhepoint - Puheterapiapalvelut

Puhepointin arvot

1

Asiakasturvallisuus

Toiminnassa otetaan huomioon säädösten mukaisesti asiakasturvallisuuteen liittyvät seikat. Toiminta on vakuutettu vaaditulla tavalla (toiminnan vastuuvakuutus, potilasvakuutus, ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus). Kuulumme Suomen Puheterapeuttiliittoon.

2

Asiakaslähtöisyys

Hyvän vuorovaikutussuhteen luominen sekä kuntoutujan lähiympäristön huomioiminen ja ohjaaminen muodostavat perustan puheterapialle.

3

Ammattitaito

Säännöllisellä osallistumisella alamme jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä työnohjaukseen pidetään yllä ja kehitetään ammattitaitoa ja osaamista. Myös ensiaputaidot pidetään ajan tasalla ja päivitetään säännöllisesti.